skip to Main Content
93 733 39 70 correu@magroc.com
qui-som-magroc-slide

Des del 2003 vetllant per les necessitats de l’infant amb dificultats i les seves famílies

Magroc és una cooperativa de treball associat creada al 2003 i formada per un equip de professionals de diferents disciplines, experts en petita infància i en els diversos àmbits d’intervenció tant a l’infant, com a la família i el seu entorn. Actualment Magroc gestiona el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç –CDIAP Magroc ubicat a la ciutat de Terrassa.

duobola-1-qui-som-magroc

Missió

Magroc té com a missió donar atenció als infants amb dificultats en el seu desenvolupament o en risc de patir-ne, i les seves famílies.

Visió

Volem ser una entitat de referència en l’àmbit de l’atenció a l’infant i la seva família. Entenem a l’infant amb la seva singularitat i donem especial importància a les relacions i vincles afectius amb la seva família i el seu entorn. Som una cooperativa que vetlla per millorar, permanentment, la qualitat del nostre treball clínic, potenciant la professionalitat i essent una organització cada dia més eficaç i eficient.

Valors

• Potenciar el treball interdisciplinari com a model assistencial.

• Impulsar l’atenció individual i personalitzada de l’infant i les seves famílies.

• Fomentar processos d’innovació per la millora de l’atenció.

• Treball en xarxa per potenciar la relació amb els recursos de la zona.

• La formació continuada dels professionals.

• L’ocupació estable i la responsabilitat social.

duobola-2-magroc-qui-som

Qualitat

Magroc desenvolupa, des de l’any 2012, un sistema de gestió de qualitat per a l’avaluació de la millora continua de la qualitat del servei en base als requisits establerts per la Norma UNE-EN ISO 9001:2008, per la qual esta certificada.

iso magroc

Com accedir als serveis

Tant si un professional us ha adreçat a nosaltres, com si per iniciativa pròpia creieu que els nostres serveis poden ajudar-vos, truqueu-nos al:

93 733 39 70

picto-iphone

AMB EL SUPORT DE:

magroc-banner-inferior-desembre-2022-2
Back To Top