skip to Main Content
93 733 39 70 correu@magroc.com
slider-magroc-que-fem

Atenció precoç d’infants amb trastorn del desenvolupament

El CDIAP Magroc (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç) és un servei públic, universal i gratuït, concertat amb la Generalitat de Catalunya.

L’atenció precoç és un conjunt d’actuacions adreçades a la població infantil de 0 a 6 anys, a la família i a l’entorn, que tenen com a objectiu donar resposta el més aviat possible a les necessitats, transitòries o permanents, que presenten els infants amb trastorn en el desenvolupament. Ja sigui per causa orgànica, psicològica o social o bé que es trobin en risc de patir-ne.

duobola-1

Serveis que oferim

Valoració diagnòstica

Es realitza una exploració global de l’infant a nivell psicològic, neurològic i social.

Tractaments

Grups de llenguatge, de pares. Treball amb famílies. Teràpia aquàtica. Grups d’ajuda psicomotriu, Comunicació.

Prevenció

Intervencions primerenques a les Escoles Bressols per disminuir les conseqüències dels transtorns i/o evitar la seva cronificació.

Docència

Cursos de formació per a professionals de la Petita Infància, com a element clau per produir millores en la pràctica professional.

duobola-2

Procés d’atenció

Acollida

L’entrevista d’acollida és el primer contacte amb la família i l’infant. És un espai per escoltar les seves preocupacions i compartir amb ells com podem ajudar-los.

Impressió diagnòstica

Durant el procés diagnòstic es realitzen visites d’exploració de l’infant, la família i l’entorn. Al finalitzar aquest procés s’acorda amb l’equip interdisciplinar la impressió diagnòstica inicial i la proposta de pla terapèutic. Per concloure el procés es realitza una entrevista amb els pares on es fa la devolució diagnòstica i es pacta amb ells, si s’escau, l’atenció terapèutica.

Atenció terapèutica

El pla d’atenció terapèutic pot contemplar diferents especialitats ( psicologia, psicopedagogia, fisioteràpia, logopèdia, psicomotricitat…). El tractament s’orientarà, en funció de cada cas, de manera individual, grupal i/o familiar (tractament pares-infant). La finalització del procés d’atenció de l’infant i de la seva família, s’acaba amb la baixa del servei i la derivació a altres serveis, si s’escau.

duobola-3

Com accedir als serveis

Pot accedir-se al servei del CDIAP Magroc de qualsevol d’aquestes dues maneres:

• Per derivació dels pediatres, de les educadores de l’escola bressol, dels mestres d’escola o les psicopedagogues de l’EAP, dels treballadors socials…

• O per iniciativa de la família

En ambdós casos podeu contactar-nos per telèfon (93 733 39 70) o bé visitar-nos personalment al centre en horari de secretaria (dilluns a dijous de 9 a 13 h i de 15 a 18 h i divendres de 9 a 13 h).

 

Criteris d’admissió

Atenem infants des del moment de la concepció fins, com a màxim, que compleixen els 6 anys, prioritzant l’atenció als infants de menys de 3 anys i els infants amb afectació greu. L’únic requisit és tenir el domicili als districtes II, III, IV, V i VI de la ciutat de Terrassa.

 

Equip professional

Els professionals que formem part de l’equip del CDIAP Magroc estem especialitzats en desenvolupament infantil i en els diversos àmbits d’intervenció, tant preventiva com terapèutica.

• Estem especialitzats en fisioteràpia, logopèdia, treball social, psicologia, psicopedagogia, psicomotricitat i neuropediatria.

Dades de contacte

picto-agenda-contacte-magroc

AMB EL SUPORT DE:

logos-magroc
Back To Top