skip to Main Content
93 733 39 70 correu@magroc.com
MAGROC S’ADHEREIX AL PACTE PER UNA ECONOMIA PER LA VIDA

MAGROC S’ADHEREIX AL PACTE PER UNA ECONOMIA PER LA VIDA

L’Economia Social i Solidària impulsa el Pacte per una economia per la vida basat en la Democràcia Econòmica, la Salut Col·lectiva, la Transició Ecosocial.

 

…un Nou Model Econòmic basat en una Economia Plural Transformadora. Dirigit a satisfer equitativament les necessitats econòmiques, socials i culturals del conjunt del país; a proporcionar salut, renda, cures, habitatge, alimentació, educació, proveïments energètics i protecció social de forma universal; a garantir el conjunt de béns i serveis necessaris per la reproducció social i la dignitat de la vida.

https://economiasocialcatalunya.cat/pacte-per-la-vida/

Back To Top