skip to Main Content
93 733 39 70 correu@magroc.com
Èxit De Participació A La Jornada  “REFLEXIONEM SOBRE ELS CANVIS BIO-PSICO-SOCIALS DELS DARRERS 15 ANYS EN LA PETITA INFANCIA”

Èxit de participació a la jornada “REFLEXIONEM SOBRE ELS CANVIS BIO-PSICO-SOCIALS DELS DARRERS 15 ANYS EN LA PETITA INFANCIA”

El 8 de febrer passat,  l’auditori del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) Terrassa  es va quedar petit per rebre totes les persones que van participar a la Jornada Reflexionem sobre els canvis bio-psico-socials que s’han produït al llarg dels últims 15 anys, organitzada per la Cooperativa Magroc  per celebrar els 15 anys de la seva constitució i de l’inici de l’activitat del CDIAP Magroc a la ciutat de Terrassa.

VIDEO  https://www.youtube.com/watch?v=fMuUPpArHCE&utm_source=Recull+de+premsa+de+les+cooperatives&utm_campaign=f19e9efaa0-EMAIL_CAMPAIGN_2018_09_03_08_41_COPY_15&utm_medium=email&utm_term=0_5b13319ff2-f19e9efaa0-53287359

https://terrassadigital.cat/la-cooperativa-magroc-celebra-15-anys-al-servei-dels-infants-amb-trastorns-de-desenvolupament-i-les-seves-families/?utm_source=Recull+de+premsa+de+les+cooperatives&utm_campaign=f8bac3883a-EMAIL_CAMPAIGN_2018_09_03_08_41_COPY_15&utm_medium=email&utm_term=0_5b13319ff2-f8bac3883a-53287359

https://malarrassa.cat/2019/02/07/la-cooperativa-magroc-datencio-a-la-infancia-celebra-els-seus-15-anys/?utm_source=Recull+de+premsa+de+les+cooperatives&utm_campaign=2bf578bb92-EMAIL_CAMPAIGN_2018_09_03_08_41_COPY_15&utm_medium=email&utm_term=0_5b13319ff2-2bf578bb92-53287359

https://elmon.cat/monterrassa/espai-educacio/15-anys-del-magroc-centre-desenvolupament-infantil

http://www.diarideterrassa.es/terrassa/2019/02/09/cooperativa-magroc-celebra-15-anos/103540.html

 

Back To Top