skip to Main Content
93 733 39 70 correu@magroc.com
ESTIMACIÓ DE LA PREVALENÇA DELS TRASTORNS DE L’ESPECTRE AUTISTA ALS CENTRES D’ATENCIÓ PRECOÇ DE CATALUNYA

ESTIMACIÓ DE LA PREVALENÇA DELS TRASTORNS DE L’ESPECTRE AUTISTA ALS CENTRES D’ATENCIÓ PRECOÇ DE CATALUNYA

El CDIAP MAGROC col·labora en la investigació de la prevalença del Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) en atenció precoç a Catalunya. L’estudi quantifica els menors de 31 mesos que presenten risc de patir el trastorn. Els resultats estimen una prevalença de TEA aproximada de 0,57% (1: 175) i confirmen que hi ha un augment important del nombre de casos. També mostra la necessitat de la incrementació dels programes de sensibilització i formació dels professionals per la detecció precoç del TEA.

Aquesta investigació ha estat publicada per la revista Orienta

https://www.fundacioorienta.com/es/producto/estimacion-de-la-prevalencia-de-los-trastornos-del-espectro-autista-en-centros-de-atencion-precoz-en-cataluna

Back To Top