skip to Main Content
93 733 39 70 correu@magroc.com
slide magroc docencia

Al CDIAP Magroc oferim cursos especialitzats per a professionals

tribola-1

A CDIAP Magroc oferim cursos de formació dirigits a professionals que treballen en l’àmbit de la petita infància. L’objectiu de les formacions és ajudar aquests professionals a comprendre el funcionament psíquic dels infants i entendre a les seves famílies per millorar la relació i la intervenció, així com potenciar les habilitats del professional, perquè pugui detectar amb la màxima anticipació les dificultats en el desenvolupament.

Al CDIAP Magroc hem organitzat i realitzem cursos especialitzats per a educadors i educadores d’escoles bressol sobre detecció i prevenció i treball amb famílies.

També col·laborem en el programa de pràctiques d’universitats, com la Facultat Blanquerna de la Universitat Ramón Llull i la Universitat internacional de Catalunya (UIC)

Cursos realitzats

tribola-2

Des de 2011 a Magroc organitzem cursos dins del marc de l’Escola d’Estiu del Vallès Occidental a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) com el curs “Senyals d’alerta en infants 0-3 i treball amb famílies” o “Comprenent l’infant amb TEA”

Col·laborem des del 2017 amb la Diputació de Barcelona impartint el curs  “Infants amb necessitats educatives especials. Detecció i actuació a l’escola bressol municipal”

 

Al 2019 vam col·laborar amb Ensenyament al Centre de recursos pedagògics de Terrassa realitzant el curs “Senyals d’alerta en el desenvolupament 0-3. Detecció precoç”

 

Aquest últim any hem realitzat diferents xerrades sobre Petita Infància, desenvolupament i signes d’alerta en diferents espais de la ciutat de Terrassa com a la xarxa 0-6, el dia internacional del autisme, al IES Montserrat Roig o les XIV Jornades d’actualització en l’àrea pediàtrica, Els mil dies d’or del lactant, organitzat per l’Hospital Universitari Mútua Terrassa amb la ponència: “Neurodesenvolupament: signes d’alerta, el paper del CDIAP”

AMB EL SUPORT DE:

logos-magroc
Back To Top