skip to Main Content
93 733 39 70 correu@magroc.com
slide magroc docencia

Al CDIAP Magroc oferim cursos especialitzats per a professionals

tribola-1

A CDIAP Magroc oferim cursos de formació dirigits a professionals que treballen en l’àmbit de la petita infància. L’objectiu de les formacions és ajudar aquests professionals a comprendre el funcionament psíquic dels infants i entendre a les seves famílies per millorar la relació i la intervenció, així com potenciar les habilitats del professional, perquè pugui detectar amb la màxima anticipació les dificultats en el desenvolupament.

Al CDIAP Magroc hem organitzat cursos especialitzats per a educadors i educadores d’escoles bressol sobre detecció i prevenció i treball amb famílies com el curs “Senyals d’alerta en infants 0-3 i treball amb famílies” en diverses edicions, dins el marc de l’Escola d’Estiu del Vallès Occidental.

També col·laborem en el programa de pràctiques d’universitats, com la Facultat Blanquerna de la Universitat Ramón Llull.

Cursos realitzats

tribola-2

Al juliol del 2017 a Magroc organitzem el curs “ Comprenent l’Infant amb TEA” en el mateix marc de l’Escola d’Estiu del Vallès Occidental.

Al setembre del 2017 impartim el curs “L’infant amb necessitat educatives especials a l’escola bressol”, organitzat per la Diputació Barcelona.

Col·laborem en programes de pràctiques d’Universitat (Universitat Ramon Llull…).

AMB EL SUPORT DE:

logos-magroc
Back To Top