skip to Main Content
93 733 39 70 correu@magroc.com

Avís legal

Informació general

Per a donar compliment al que s’estableix a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general del lloc web www.magroc.cat.

 

Titular: MAGROC

Adreça: Carrer Major, 40-42 entresol C. 08221 Terrassa – Barcelona

E-mail: correu@magroc.cat

 

Queda prohibit qualsevol acte d’explotació o utilització dels continguts d’aquesta pàgina web sense l’autorització prèvia i per escrit dels seus legítims titulars. En concret, es prohibeix tot acte de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació, total o parcial, de qualsevol element de la pàgina web, molt especialment de les fotografíes, els gràfics, els vídeos, els fotogrames, les animacions, els textos i el seu codi font. Els titulars d’aquests drets es reserven les accions legalment oportunes per compensar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts.

 

——-

 

Aviso legal

Información general

Para dar cumplimiento a lo que se establece en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, a continuación se indican los datos de información general del sitio web www.magroc.cat.

 

Titular: MAGROC

Dirección: Calle Major, 40-42, entresuelo C. 08221 Terrassa-Barcelona

E-mail: correu@magroc.cat

 

Queda prohibido cualquier acto de explotación o utilización de los contenidos de esta página web sin la autorización previa y por escrito de sus legítimos titulares. En concreto, se prohíbe todo acto de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación, total o parcial, de cualquier elemento de la página web, muy especialmente de las fotografías, los gráficos, los vídeos, los fotogramas, las animaciones, los textos y su código fuente. Los titulares de estos derechos se reservan las acciones legalmente oportunas para compensar los daños y perjuicios causados por cualquier acto que vulnere los derechos de la propiedad intelectual sobre estos contenidos.

Back To Top