skip to Main Content
93 733 39 70 correu@magroc.com
participacio-ciutadana-slide

El CDIAP Magroc participa activament en diferents iniciatives socials a Terrassa

duobola-1-particpacio-ciutadana

Xarxa de 0-6

El CDIAP Magroc participa en les diferents xarxes de petita infància de la ciutat de Terrassa. La raó de ser de la xarxa d’equips professionals i entitats ciutadanes és col·laborar per acompanyar les famílies de la ciutat de Terrassa en la seva tasca d’educació i criança. Tot, des de la corresponsabilitat, el respecte i la confiança. Perquè els nens i les nenes creixin autònoms, solidaris i joiosos.

http://www.terrassa.cat/xarxapetitainfancia

duobola-2-particpacio-ciutadana

Taula Tècnica d’Infància i Adolescència

El CDIAP Magroc participa en la Taula Tècnica d’Infància i Adolescència de Terrassa, on es reuneixen professionals de tots els àmbits: educació, sanitat, seguretat ciutadana, DGAIA, EAIA i serveis socials, amb la finalitat d’actualitzar i consensuar de manera col·lectiva el protocol d’intervenció en situacions de risc i/o maltractaments a la infància i l’adolescència.

Els objectius i la proposta de pla de treball són:

• Crear un protocol de treball que permeti millorar circuits de detecció, notificació i derivació.

• Unificar el marc de treball i el llenguatge.

• Clarificar les funcions.

• Clarificar i reforçar la implicació i responsabilitats dels diferents agents.

• Oferir una proposta d’indicadors de detecció.

• Definir mecanismes de seguiment de les situacions de risc.

duobola-3-particpacio-ciutadana

Taula de la Discapacitat

El CDIAP Magroc és un dels integrants de la Taula de la Discapacitat de Terrassa, constituïda l’any 2008. Aquest és un espai de participació format per 32 entitats de la ciutat de Terrassa i els serveis municipals corresponents, que treballen conjuntament per construir una ciutat accessible i inclusiva. Hi participen representants de les associacions i entitats locals vinculades a la discapacitat, els tècnics competents i els polítics.

La participació de tots els agents implicats en la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat  i de les seves famílies, vol recollir totes les sensibilitats i necessitats d’aquest col•lectiu i treballar per a la visualització i normalització de les persones amb discapacitat a la ciutat.

Taula de de Salut Mental

El CDIAP Magroc és un dels integrants de la Taula de Salut Mental que fou impulsada al 2015 per l’Associació de Familiars de Malalts Mentals, actualment Associació Salut Mental Terrassa, i amb el suport de l’Ajuntament de Terrassa, des de els serveis de Salut i Comunitat, Serveis Socials i l’Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat (PUMAD fins al juliol del 2015) i la Federació de Salut Mental de Catalunya.

Contacte

Tant si un professional us ha adreçat a nosaltres, com si per iniciativa pròpia creieu que els nostres serveis poden ajudar-vos, truqueu-nos al:

93 733 39 70

picto-iphone

Descarrega't els nostres serveis

picto-pdf

AMB EL SUPORT DE

logos-magroc
Back To Top